• Thứ 2 - Thứ 7 (8h:00 - 17h00)
  • (+84)  236 3939 689

NHẬP LIỆU VÀ XỬ LÝ SỐ

  • Home
  • NHẬP LIỆU VÀ XỬ LÝ SỐ

DỊCH VỤ XỬ LÝ DỮ LIỆU NHẬP DỮ LIỆU (BPO)


Awesome Image

Với đội ngũ nhân viên của chuyên nghiệp của tôi có thể đáp ứng mọi yêu cầu nhập liệu với nhiều thứ tiếng ( Anh, Nhật, Hàn, Trung ....) trong thời gian ngắn nhất. Mọi thông tin nhập liệu sẽ được chúng tôi bảo mật để đảm bảo quyền lợi của quý khách. Phương thức nhập liệu của chúng tôi là sự kết hợp của phương pháp nhập và kiểm tra, nhập liệu kép hoặc sử dụng các phần mềm nhận dạng ký tự tiên tiến nhất Với các phương pháp này, chúng tôi tự hào khẳng định rằng chúng tôi có thể đạt tới tốc độ xử lý nhanh nhất và mức độ chính xác tới 99.99% cho các tài liệu thương mại được xử lý.


CÁC HÌNH THỨC NHẬP LIỆU


1. Nhập ngoại tuyến (Offline):

Từ những tài liệu giấy như: các dạng Form, tạp chí, catalog, từ điển, mẫu quảng cáo, thư tín, công văn, … của khách hàng, chuyên viên ANT nhập thành dữ liệu điện tử.

2. Phương thức nhập:

Tùy theo nội dung được yêu cầu, lập trình viên sẽ xây dựng chương trình nhập liệu theo một trong hai phương thức nhập sau:

3. Nhập hai lần độc lập:

Thông qua chương trình, dữ liệu được nhập hai lần độc lập bởi hai kỹ thuật viên xử lý dữ liệu khác nhau. Chương trình tự động so sánh hai kết quả để lọc ra dữ liệu khác biệt. Tỷ lệ khác biệt cao nhất ở hai bước này chỉ là 7%. Kỹ thuật viên thứ ba sẽ kiểm tra 100% dữ liệu khác biệt và chỉnh sửa dữ liệu đó chính xác hoàn toàn so với tài liệu gốc.

4. Nhập một lần và kiểm lỗi:

Kỹ thuật viên DCV  nhập nội dung tài liệu vào cơ sở dữ liệu thông qua chương trình nhập được xây dựng đặc biệt. Từ chương trình này, kỹ thuật viên thứ hai sẽ kiểm tra và đối chiếu 100% nội dung dữ liệu vừa được nhập với tài liệu gốc để sửa lỗi.

5. Kiểm tra dữ liệu:

Dữ liệu từ hai phương thức nhập trên sẽ được kiểm tra ngẫu nhiên từ 5% – 12% bởi chuyên viên kiểm soát chất lượng. Dữ liệu sau khi qua công đoạn này sẽ đạt độ chính xác là 99,99%. Bộ phận đảm bảo chất lượng chịu trách nhiệm kiểm tra tất cả các công đoạn xử lý dữ liệu từ xây dựng chương trình cho đến nhập và kiểm soát dữ liệu để đảm bảo quy trình thực hiện theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000.

6. Kết xuất và chuyển giao dữ liệu:

Dữ liệu cuối cùng được kết xuất thành các tập tin theo định dạng như: .txt, .doc, .rtf hoặc pdf, html, xml… tùy theo yêu cầu của khách hàng. Đồng thời, ANT cũng hoàn trả tài liệu giấy cho khách hàng cùng với hình ảnh số hóa.

7. Nhập trực tuyến (Online):

Ở dịch vụ này, chuyên viên ANT nhập trực tiếp lên trang web hoặc cơ sở dữ liệu trực tuyến của khách hàng thông qua đường truyền internet hoặc mạng riêng ảo VPN. thường sử dụng dịch vụ này: catalog, danh thiếp, thẻ thư viện, hồ sơ khách hàng, thông tin tài khoản…

QUY TRÌNH NHẬP LIỆU

Nhận Sample để test thử
Ước lượng thời gian và tính chi phí
Ước lượng thời gian và tính chi phí Ký hợp đồng
Lên thời khóa biểu gửi file và giao file
Lên thời khóa biểu cho nhân viên nhập liệu
Kiểm tra toàn bộ file
Bàn giao file nhập liệu cho khách hàng

DỊCH VỤ CHUYỂN ĐỔI DỮ LIỆU

Chúng tôi cung cấp tất cả các loại dịch vụ chuyển đổi dữ liệu như:
Chuyển đổi tài liệu
Chuyển đổi XML
Chuyển đổi HTML
Chuyển đổi định dạng Ebook
Chuyển đổi định dnag file PDF
Chuyển đổi  danh mục
Dịch vụ của chúng tôi giúp các bạn tinh chỉnh việc chuyển đổi tài liệu, xác định các tài liệu dự phòng, trích xuất dữ liệu, biến đổi các văn bản tương lai cho nhu cầu thực sự của bạn trong hiện tại và tương lai.