• Thứ 2 - Thứ 7 (8h:00 - 17h00)
  • (+84)  236 3939 689

Xử Lý Ảnh DTP

  • Home
  • Xử Lý Ảnh DTP

XỬ LÝ ẢNH DTP


Awesome Image


DTP là gì?


DTP là viết tắt của cụm từ Desktop Publishing, được phiên dịch là Chế bản điện tử hoặc là Xuất bản trên máy tính để bàn. DTP là việc tạo tài liệu bằng phần mềm dàn trang trên máy tính cá nhân. Phần mềm xuất bản trên máy tính để bàn có thể tạo bố cục và tạo ra văn bản và hình ảnh chất lượng kiểu chữ tương đương với kiểu in và in truyền thống. Xuất bản trên máy tính để bàn cũng là tài liệu tham khảo chính cho kiểu chữ kỹ thuật số.

Các ngành công nghiệp xuất bản và in thường xuyên sử dụng các ứng dụng và chương trình phần mềm DTP - Tờ rơi
- Tài liệu quảng cáo
- Danh thiếp
- Áp phích
- Mẫu thiết kế

2. Các phần mềm thường dùng:Academia